Нападение на депутата ГД Худякова

Нападение на депутата ГД Худякова